Kullanma ve Saklama Talimatı

 

     Tuğla kullanıcısı, tuğla kullanımı ve mufaza sırasında aşağıda belirtilen maddelere kesinlikle uymak zorundadır.

Bu talimat TS EN 771-1 standartında kil kagir birim olarak isimlendirilen TUĞLA'nın kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları içerir.

Tuğlalar üzerine basılan işaretler, standart numarasını, tuğlanın LD (Düşük Yoğunluk) tipi olduğunu ve standartta hangi kategoride üretildiğini gösterir.

Firmamız Kategori- II, Sistem 4 üzerinden üretim yapmaktadır. CE işaretine ait belgemizde firma beyanımız bulunmaktadır. CE belgemizi ve kullanım talimatını, ürün sevkiyatı sırasında isteyiniz.

      İrsaliyede belirtilen ürün adedini, kamyonda toplu olarak gelen ürün adedi ile kontrol ediniz.

İşletmemizde, sevkiyat sırasında tuğlanın hasar görmemesi amacıyla gerekli kontroller ilgili talimatlarımıza göre yapılmaktadır. Nakliye sırasında en altta kalan tuğlalarda oluşan baskı (basınç) nedeniyle kırılma ve çatlamalar oluşabilmektedir. Kırık, çatlak vb. tuğlaları kesinlikle kullanmayınız.

Tuğlanın indirilmesi sırasında, tuğlaları yüksekten gelişigüzel atmayınız. Bu tür uygulamalar sonucu hasar gören tuğlalardan dolayı üretici firma sorumlu tutulamaz.

     Tuğlaları mümkün olduğunca hava şartlarından koruyunuz. Üzerlerini naylonla örtünüz; çamurlanmalarını, kar, toz ve nem almalarını engelleyiniz. İnşaatta, çamurlanan tuğlaları suyla yıkamadan kullanmayınız.

Tuğlaları, su emmesinden dolayı açık şekilde bırakmayınız.

Duvarın ısı yalıtımı veriminin düşmemesi için yatay derzleri mümkün olduğunca ince tutunuz.

Düşey delikli tuğlaları direksiz ve kolonsuz binalarda kesinlikle kullanmayınız.

     Tuğlaların harçla kaplanacak yüzeyini tozdan arındırınız ve nemlendiriniz. Üzerinde çamur, yağ vb. kirler olan tuğla harcı tutmayacağı için bu tür tuğlaları kullanım dışı bırakınız. Düşey delikli tuğlaların boşluklarını kesinlikle harç ile doldurmayınız. Hazırlanan harcın çok akıcı olmamasına özen gösteriniz.

Örgü esnasında tuğla örme kurallarına uyunuz.

Tüm delikli tip tuğlalarımız ancak 950 C sıcaklığa maksimum 4 saat dayanabilmektedir.Tuğlaları, bunun üzerine ısıya maruz kalabilecek fırın vb. bölümlerde kullanmayınız.

     Yatay delikli olarak üretilen tuğlaları amacı dışında ve düşey delikli tuğla gibi kullanmayınız.

Duvar uygulaması yaparken, düşey derzler üst üste gelmeyecek şekilde duvar boyunca yarımşar atlayarak ve şaşırtmalı örünüz. Bu husus, maksimum duvar dayanımı açısından çok önemlidir.

ÖNEMLİ UYARI: 01.01.2007 tarihi itibari ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tüm yapılarda CE markalı duvar malzemeleri kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

 

Odak Tuğla 2017 © Copyright. Tüm hakları saklıdır.